Innkjøper: Se leverandørprofiler

Du kan få tilgang til leverandørprofiler ved å klikke på oppføringer i søkeresultatene, eller fra andre områder slik som Følg varslinger. Leverandørprofiler gir deg tilgang til alle dataene som finnes om hver leverandør, på ett sted, inkludert spørreskjemaet. Leverandører markedsfører seg også med markedsføringstekst og lenker til sosiale medier. Rapporter med data fra tredjeparter (særlig fra Creditsafe og Informa) er tilgjengelige under Handlinger-knappen øverst til høyre.

Nøkkeldata

Denne modulen inneholder viktige data som er hentet ut fra spørreskjemaet.

Økonomisk informasjon

Data for siste årlige salgsinntekt samt slutten av det aktuelle regnskapsåret. Merk at dette tallet er avrundet og kan variere litt fra uavrundede varianter som vises andre steder.

Kvalitetsstyringssystemer

Denne modulen viser om leverandøren har oppgitt et sertifisert kvalitetsstyringssystem i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er «Ingen», «Dokumentert» og «Sertifisert». Leverandører blir bare vist som sertifisert hvis de har lastet opp et gyldig sertifikat.  

Miljøstyringssystem

Denne modulen viser om leverandøren har oppgitt et sertifisert miljøstyringssystem i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er «Ingen», «Dokumentert» og «Sertifisert». Leverandører blir bare vist som sertifisert hvis de har lastet opp et gyldig sertifikat.

Helse- og sikkerhetssystem

Denne modulen viser om leverandøren har oppgitt et sertifisert helse- og sikkerhetsstyringssystem i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er «Ingen», «Dokumentert» og «Sertifisert». Leverandører blir bare vist som sertifisert hvis de har lastet opp et gyldig sertifikat.

Dokumentasjon og sertifisering

Med denne funksjonen kan du se viktige dokumenter som leverandøren har lastet opp, uten å gå gjennom spørreskjemaet. Hvert dokument vises med utløps-/gyldighetsdato (når tilgjengelig) og en indikator som viser om det er utdatert (rødt), nær ved å utløpe (gult) eller helt oppdatert (grønt). Det er også en nedlastingsknapp. Merk at regnskapssammendragsdokumenter behandles annerledes, da de ikke har bestemte utløpsdatoer. I stedet blir de gule 21 måneder etter slutten av det aktuelle regnskapsåret og røde etter 24 måneder. I tillegg til de individuelle statusene for hvert dokument er det en generell status for leverandørens dokumentasjon. Dette er den laveste fellesnevneren for de individuelle statusene.

Etterlevelse og vurderinger av cybersikkerhet

Denne modulen er bare tilgjengelig for innkjøpere i bestemte nettverk. Den viser risikovurderinger beregnet av Achilles’ partner ECIX. Disse omfatter risiko knyttet til kriminalitet, cybersikkerhet og personvern og er rangert fra A til D. Det er også en generell vurdering basert på den samme skalaen. Bruk nedlastingsknappen for å se hele PDF-rapporten og fremgangsmåten.

Etterlevelsesmoduler

Disse viser om leverandørens data og medlemskap oppfyller kravene til etterlevelse for nettverket og abonnementsnivået som de er registrert for. Opptil fire etterlevelsesmoduler vil være synlige for hvert nettverk som leverandøren har til felles med deg. Merk at det er mulig å etterleve kravene i ett nettverk, men ikke i et annet fordi kravene varierer.

Abonnement

Denne modulen viser hvilket abonnementsnivå leverandøren har kjøpt, og hvilket nivå de er pålagt å ha. De kan bli pålagt å oppgradere abonnementsnivået når de krysser definerte etterlevelsesterskler som omsetning og antall/type produkter levert.

 • Raden «Gjeldende» viser hvilket abonnementsnivå de kjøpte sist for det navngitte nettverket.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilket abonnementsnivå de er pålagt å kjøpe for å opprettholde kravene til etterlevelse.
 • «Utløp» viser utløpsdato for abonnementet.
 • En blå hake vises når det rette abonnementsnivået er på plass OG gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.

Spørreskjema

Denne modulen viser typen og statusen til leverandørens spørreskjema for nettverket navngitt øverst.

 • Raden «Gjeldende» viser hvilken versjon av spørreskjemaet som er publisert og synlig.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilken spørreskjemaversjon de bør ha, gitt det påkrevde abonnementsnivået. Merk at de kan ha oppgradert til rett abonnementsnivå, mens de tilhørende tilleggsspørsmålene ennå ikke er publisert.
 • «Utløp» viser når spørreskjemaet må oppdateres (tolv måneder etter forrige publisering).
 • En blå hake vises bare når den rette spørreskjemaversjonen er på plass og gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.

Knappen «Vis spørreskjema» er aktiv hvis det finnes en publisert versjon som er tilgjengelig for innkjøpere i nettverket. Hvis du klikker deg gjennom, åpnes hele spørreskjemaet slik det er fylt ut av leverandøren. Målsiden viser en liste over tilgjengelige deler. Klikk deg gjennom hvis du vil se detaljene. Du kan velge å laste ned hele spørreskjemaet eller individuelle deler.

Revisjon

Denne modulen viser hvilken revisjonstype leverandøren har gjennomgått (om noen), og hvilken type de er pålagt å ha. Det kan hende de må gå gjennom en annen revisjon når det påkrevde abonnementsnivået endres. Legg merke til at revisjoner i de fleste nettverk ikke er eksplisitt knyttet til etterlevelsesretningslinjer, men i stedet er frivillige. 

 • Raden «Gjeldende» viser hvilken revisjonstype leverandøren sist kjøpte for det navngitte nettverket.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilken revisjonstype de må ha for å opprettholde kravene til etterlevelse (når det er aktuelt).
 • «Utløp» viser utløpsdato for revisjonen.
 • En blå hake vises når den rette revisjonen er på plass OG gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.
 • Når det ikke er noen krav til etterlevelse for revisjonen, er boksen nedtonet.

Hvis du vil laste ned og se opplysninger om leverandørens siste revisjon og få tilgang til revisjoner som er publisert tidligere år, klikker du på «Vis revisjon»-knappen.

Innkjøperspesifikke spørsmål

Denne modulen viser statusen for leverandørens svar på spørsmål som din organisasjon krever at de svarer på i det navngitte nettverket. De må vanligvis ha besvart disse spørsmålene for å kunne samarbeide med dere. 

 • Raden «Status» viser om spørsmålene er besvart og publisert.
 • «Utløp» viser når svarene må oppdateres (tolv måneder etter forrige publisering).
 • En blå hake vises bare når rett spørreskjemaversjon er på plass og gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.
Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles