Leverandører: Informasjonsforespørsel

Informasjonsforespørsel er et verktøy som lar innkjøperorganisasjoner stille utvalgte leverandører utfyllende spørsmål, ofte som ledd i forberedelsene av et kommende anbud. I noen nettverk er dette et obligatorisk trinn i regulerte anbudsprosesser.

 

Merk: Innkjøperen som tar initiativ til informasjonsforespørselen, kan også bruke svar gitt i det sentrale spørreskjemaet som en del av de innledende utvelgelseskriteriene. Derfor er det viktig at du holder spørreskjemaet oppdatert, og at abonnementsnivå og status oppfyller kravene.

Du får tilgang til Informasjonsforespørsel i menyen øverst til venstre. Dette åpner dashbordet for informasjonsforespørsler, som fører opp alle anbud

 • som du er blitt invitert til å svare på
 • som du har svart på
 • som du har mottatt en ekskluderingsrapport for

Status
Anbudsstatus

Anbudsstatus er synlig både i dashbordet for informasjonsforespørsler og i selve anbudet.

 • Åpent: Et anbud som er sendt ut av innkjøperorganisasjonen, og som er innen en spesifisert tidsfrist.
 • Lukket: Et anbud som har passert datoen for tidsfristen.
 • Ekskludert: Et regulert anbud der dere ikke oppfylte de spesifikke kriteriene (se del nedenfor).

Svarstatus

Svarstatusen er definert av om organisasjonen din har registrert interesse, og av om et svar er gitt.

 • Invitert: Innkjøperen vil at dere skal delta i anbudet. Det er fortsatt åpent, og de avventer svar fra organisasjonen din.
 • Interessert: Organisasjonen din har registrert interesse, men har ikke begynt å svare på innkjøperens spørsmål.
 • Ikke interessert: Organisasjonen din har sagt at den ikke er interessert i anbudet.
 • Pågår: Svaret på anbudet er i ferd med å bli fylt ut, men det er ennå ikke sendt tilbake til innkjøperen.
 • Ikke noe svar: Anbudet er lukket uten svar fra organisasjonen din.
 • Besvart: Et svar er sendt til innkjøperen fra organisasjonen din.
  • Svarer

Du kan indikere organisasjonens innledende interesse i anbudet ved å åpne anbudet fra dashbordet og klikke på Handlinger. Velg «Registrer interesse» eller «Registrer som uinteressert». Dette lar innkjøperen spore interessen for anbudet og forutse svarvolumet. Delen Anbudsopplysninger inneholder viktig informasjon og veiledning om anbudet, inkludert underlagsdokumentasjon, tidsfrister og kontaktinformasjon.

Når du er klar til å gi et fullstendig svar, går du til spørsmålsdelen. Du se at svarene kan forekomme i fritekst- eller listevalgformat, i tråd med innkjøperens utforming. Du kan også bli bedt om å laste opp underlagsdokumenter (maks 30 MB). Svarene og opplastingene dine vil bli lagret underveis. Du kan forlate anbudet og komme tilbake og fortsette der du avsluttet. Klikk på Send svar når du er ferdig. Sørg for at svaret sendes inn før anbudet lukkes, ellers kommer ikke innkjøperen til å se det.

Endre interessen for et anbud

Du kan endre organisasjonens svar på anbudet. Åpne anbudet fra dashbordet for informasjonsforespørsler og klikk på «Handlinger»-knappen øverst til høyre.

Hvis du vil endre status fra interessert til uinteressert, velger du «Registrer som uinteressert».  Merk: En hengelås vises ved siden av spørsmålene og hindrer at svar kan bli gitt – alle tidligere sendte svar vil bli fjernet. Hvis du vil endre status til «Interessert», velger du «Registrer interesse». Nå er anbudet «låst opp», og svar kan angis.

Ekskludering fra anbud

Hvis en innkjøper har lansert en informasjonsforespørsel om et regulert anbud, kan de være pålagt å varsle leverandører som ikke ble invitert. Du mottar en varsling hvis innkjøperen søkte etter varenumre som organisasjonen din tilbyr i regioner som dere kan forsyne, men der organisasjonen etterpå ble filtrert ut av listen over søkeresultater. Ekskluderingsvarslingen forteller deg hvilke ekstra søkefiltre som førte til at organisasjonen ble ekskludert. Dette kan for eksempel være fravær av et bestemt dokumentert styringssystem. Hvis du klikker deg gjennom varslingen, vil du se følgende:

  • anbudsopplysninger
  • organisasjon
  • ekskluderingsdato og -tidspunkt
  • utsendingsdato og -tidspunkt
  • kriteriene som ikke ble oppfylt
  • kriteriene som ble oppfylt

 

 

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles