Leverandør: Administrer brukere

Oversikt

Hvis du har status som brukeradministrator, ser du «Administrer brukere» i innstillingsmenyen øverst til høyre, som du får tilgang til via tannhjulikonet. Dette lar deg vise og opprette nye brukere for organisasjonen og definere tilgangsnivå for dem. For hver oppførte kontakt/bruker er det en redigeringslenke som lar deg justere opplysningene deres.

Merk at du kan vise dine egne tillatelser/roller i Min profil. Dette lar deg vise og opprette nye brukere for organisasjonen og definere tilgangsnivå for dem. Merk at du kan endre språket i plattformen her. Hvis du er tilknyttet mer enn én organisasjon (f.eks. hvis du er konsulent og fyller ut spørreskjemaet på vegne av flere selskaper), kan du endre organisasjon i den samme menyen.

Legg til ny bruker

Hvis du vil opprette en ny bruker for organisasjonens MyAchilles-konto, klikker du på knappen «Opprett ny kontakt». Etter at du har fylt ut opplysninger om den nye brukeren, vil du se at du kan angi ulike tilgangs- og kontakttyper.

  • Bruker: Disse brukerne vil ha tilgang til systemet, men ikke til å administrere brukere eller abonnementer. Velg rollen «Bruker» i Achilles-systemet, og definer deretter om brukeren skal ha skrivebeskyttet tilgang eller redigeringstilgang til spørreskjemaet. Når du har fylt ut opplysningene, klikker du på «Inviter», så sendes en e-postinvitasjon.
  • Brukeradministrator: Følg den samme prosessen som ovenfor, men velg rollen «Brukeradministrator». Disse brukerne vil ha tilgang til å administrere brukere og abonnementer.
  • Fakturakontakt: Under rollen «Person» kan du tilordne en fakturakontakt. Som standard vil dette være personen som fullførte organisasjonens innføringsprosess i Achilles. Merk at den utnevnte fakturakontakten også må være enten en bruker eller en brukeradministrator. Brukeren som har fått tilordnet denne rollen, vil bli kontaktet når fakturaer er utestående. Det kan bare være én fakturakontakt om gangen, og det må alltid være en fakturakontakt.
  • Spørreskjemakontakt: Det må være én tilordnet spørreskjemakontakt for hver organisasjon. Dette er noe annet enn å redigere tilgang til spørreskjemaet, som kan tilordnes mange brukere. Spørreskjemakontakten vil motta en e-post fra Achilles om kontroll av data og andre spørreskjemarelaterte spørsmål. Spørreskjemakontakten er ansvarlig for å sikre at problemer og uklarheter som identifiseres under valideringsprosessen, blir korrigert.
  • Brukertilgang til spørreskjemaet: Bruk disse avmerkingsboksene til å kontrollere om personen kan oppdatere eller bare vise spørreskjemaet.
    • Aktiver, deaktiver og koble fra brukere

Når brukere ikke lenger har behov for tilgang eller forlater organisasjonen, bør du oppheve brukernes tilgang til MyAchilles. Det kan bare være én fakturakontakt om gangen, og det må alltid være en fakturakontakt.

Hvis du vil fjerne en bruker helt fra organisasjonens liste, bruker du frakoblingsikonet. En frakoblet bruker vil ikke kunne få tilgang til organisasjonens data i MyAchilles.

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles