Suppliers: Leverandørvarsel eller muligheter

Leverandørvarsel – kjent som «Muligheter» i MyAchilles – varsler deg automatisk når relevante anbudsmuligheter publiseres i EUs OJEU (Den europeiske unions tidende) eller Storbritannias «Find a Tender Service». Med denne tjenesten kan du også søke i alle tilgjengelige muligheter og følge dem du er interessert i.

Nye leverandører: 

Eksisterende leverandører:

Hvis du allerede har tilgang, ser du Muligheter-lenken i MyAchilles’ hovedmeny. Hvis du vil abonnere, kan du gå til Administrer abonnementer-siden og legge det til som et tillegg. Det finnes en egen veiledning for leverandørvarsler.

 

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles