Suppliers: Dashboard

Dette er målsiden din i MyAchilles, et sentralt punkt der du får tilgang til de siste varslingene og innhold. Du kan når som helst vende tilbake til dashbordet ved å klikke på den røde A-en, Achilles-ikonet, øverst til venstre på skjermen.

På dashbordet finner du følgende moduler:

Varslinger

Varslingspanelet varsler deg om handlinger du må utføre med hensyn til abonnementet og innholdet i spørreskjemaet. Det vil også være varslinger knyttet til informasjonsforespørsler om anbud og meldinger. Du vil også få e-post om viktige varslinger. Du bør klikke gjennom for å lese alt som står i varslingene på dashbordet.

Klikk på varslene for å se handlingene du kan utføre. Du kan se ytterligere opplysninger, navigere til aktuelle deler av plattformen og i noen tilfeller lukke varslingene.

Varslinger om betalinger

Du mottar varslinger når betalinger forfaller eller har forfalt. Hvis du ikke reagerer, vil abonnementet utløpe, som betyr at organisasjonen din ikke lenger vil være synlig for innkjøpere. En varsling utstedes også når noen av abonnementene dine utløper.

Varslinger om spørreskjema

Se egen del hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av grensesnittet i spørreskjemaet. Varslinger knyttet til spørreskjemaets status vises

 • når spørreskjemaet er ufullstendig og må sendes inn før du blir synlig for innkjøpere på plattformen
 • når det er nødvendig med klargjøring eller mer informasjon etter en gjennomgang av Achilles
 • når spørreskjemaet er publisert og du er synlig for innkjøpere
 • når det er informasjon i spørreskjemaet som er utløpt og må oppdateres
 • når det er tid for å oppdatere spørreskjemaet (tolvmåneders syklus)
 • når spørreskjemaet er like ved å utløpe, og du kan bli usynlig for innkjøpere
 • når spørreskjemaet er utløpt og du ikke lenger er synlig for innkjøpere eller publisert

Varslinger om informasjonsforespørsler om anbud

Se egen del hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av Informasjonsforespørsel-funksjonaliteten. Varslinger knyttet til informasjonsforespørsler om anbud vises

 • når du er invitert til å delta i et anbud og innkjøperen ønsker at du skal oppgi mer informasjon
 • når du har blitt ekskludert fra et anbud og innkjøperen har bestemt seg for å informere deg om at du er ekskludert Dette skjer vanligvis når et anbud er knyttet til en regulert anskaffelse. Ved å klikke på varslingen kan du se hvilke av innkjøperens søkefiltre som har ekskludert deg.
 • når organisasjonen har mottatt en melding knyttet til et anbud

En varsling om informasjonsforespørsler om anbud forsvinner fra dashbordet når anbudet lukkes.

Profil

Denne modulen viser hvor mye av organisasjonens leverandørprofilinformasjon som er fylt ut. Teksten «Om oss», lenker til sosiale medier og selskapslogo oppdateres atskilt fra spørreskjemaet og tjener til å reklamere for selskapet ditt i innkjøperes søk. Klikk på Vis-knappen hvis du vil se profilen din slik den vises til innkjøpere.

Spørreskjema – utkast

Denne dashbordmodulen gir direkte tilgang til utkastvisningen av spørreskjemaet hvis du for øyeblikket har en versjon som ikke er publisert. Den gjeldende statusen for utkastet til spørreskjema vises som enten «Pågående», «Sendt» (i valideringsprosessen) eller «Gjennomgang påkrevd». Merk at den sist publiserte versjonen av spørreskjemaet vil forbli synlig for innkjøpere til utkastet er publisert og overskriver den. Hvis du vil vise den nåværende publiserte versjonen som innkjøpere ser, åpner du spørreskjemaet fra organisasjonens profilside.

Fremdriftsdelen indikerer hvor mange deler du har fylt ut i utkastet til spørreskjemaet.

Sertifikater og logoer

Denne modulen gir deg tilgang til sertifikatene og logoene du kan bruke til å fremme organisasjonens Achilles-medlemskap og -vurdering. Registreringssertifikater og -logoer vil være tilgjengelige for nedlasting når organisasjonen har et gyldig abonnement og opprettholder et publisert spørreskjema for nettverket.

Revisjonssertifikater og -logoer vil være tilgjengelige for nedlasting når organisasjonen har en gyldig revisjon samt et gyldig nettverksabonnement og publisert spørreskjema.

En veiledning om hvordan logoer brukes, inngår i nedlastingen. Når ingen sertifikater eller logoer er tilgjengelige for organisasjonen, inneholder nedlastingen bare denne veiledningen.

Måleparametere for leverandører

Måleparameterne for leverandøren fremhever innkjøperaktivitet i MyAchilles og omfatter en vurdering av cyberrisikoen i organisasjonen din. Cyberrisikovurderingen leveres av Orpheus, en ledende leverandør av informasjon om og vurderinger av cybertrusler. Besøk Orpheus Cyber (www.orpheus-cyber.com) hvis du vil ha mer informasjon.

 • Innkjøperorganisasjoner i MyAchilles: Det totale antallet innkjøperorganisasjoner som abonnerer på MyAchilles i alle nettverkene. Merk at det er mange flere innkjøpere som samarbeider med Achilles via eldre systemer.
 • Innkjøpersøk de siste 30 dagene: Det totale antallet søk etter leverandører utført i alle nettverkene i MyAchilles.
 • Innkjøperorganisasjoner i nettverkene dine: Det totale antallet innkjøperorganisasjoner i nettverkene dine. Merk at dette ikke reagerer på nettverksbytteinnstillingene.
 • Informasjonsforespørsler om anbud de siste 12 månedene: Det totale antallet anbud lansert av innkjøpere i MyAchilles.
 • Vurdering av cyberrisiko: Achilles har gått sammen med Orpheus for å gi organisasjonen din en score som indikerer hvor sårbar organisasjonens tilstedeværelse på nettet er for cyberangrep. Scoren går fra 0 til 1000, der 0 er den laveste risikoen. Hvis du vil vite mer, kan du klikke på knappen «Forbedre vurderingen» for å gå til Orpheus’ nettsted, der du finner informasjon om metodologi og en invitasjon til å kjøpe en fullstendig rapport.
Updated on 11th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles