Supplier: Overførte nettverk

Denne videoen er laget for leverandører som er registrert i mer enn ett nettverk. Nå som nettverkene våre er sentralt driftet på MyAchilles’ globale plattform, er det enklere og mindre tidkrevende enn noensinne å fylle ut og vedlikeholde informasjonen i spørreskjemaet. I denne videoen forklares de viktigste MyAchilles-prinsippene for leverandører som har flere nettverkskontoer:

Updated on 3rd mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles