Supplier: Nettverksbytte

Hvis du tilhører mer enn ett nettverk, kan du bytte plattformvisningen via Nettverksbytte. Du kan bytte ved å klikke på ikonet med kryssende linjer øverst på skjermen. Nettverksvalget du tar, kontrollerer hvilke data som vises flere steder på plattformen. Sider og moduler som påvirkes, har et omriss i blått. Den siden som i størst grad påvirkes av byttet, er leverandørprofilen. Der ser du bare informasjon om etterlevelse for det valgte nettverket.

Updated on 3rd mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles