Supplier: Meldinger

Contents

Med meldingsfunksjonen kan innkjøpere og leverandører kommunisere direkte med hverandre om åpne anbud. Som leverandør vil du kanskje be innkjøperen om mer informasjon om denne muligheten.

Du får tilgang til meldingsfunksjonen via konvoluttikonet i det øverste feltet. Et tellerikon viser hvor mange uleste meldinger du har. Du kan svare på innkjøperes meldinger om anbud her. Et annet alternativ er å innlede en samtale om et åpent anbud med en innkjøper ved å navigere til anbudet og velge «Melding» fra «Handlinger»-menyen. Meldingen du sender, vil bare bli sett av innkjøperen, ikke av andre leverandører som er invitert til å delta i anbudet. Meldingstoppteksten inneholder navnet på innkjøperorganisasjonen og anbudet. Skriv inn meldingen din og trykk på «Send» når du er ferdig.

Du kan administrere meldingene dine ved å flagge, filtrere og søke etter nøkkelord.

Filtrer

  • Etter organisasjon: Med det første ikonet i panelet til venstre kan du filtrere meldinger etter organisasjon. Klikk for å få en liste over organisasjoner, og bruk søkeboksen til å begrense etter nøkkelord. Når du klikker på organisasjonen, vises den filtrerte listen over samtaler.
  • Etter personer: Klikk på personikonet for å få en liste over avsendere, som du deretter kan søke i etter nøkkelord.
  • Etter anbud: Det tredje ikonet gjør det mulig å begrense meldingene etter anbudet de er knyttet til. Merk: I tillegg til å bruke søkeboksen øverst i listen til å søke etter anbudsnavn, kan du bruke den til å søke etter anbud du «eier».
  • Etter flaggede samtaler: Med det fjerde ikonet kan du filtrere etter samtaler du har flagget.
Updated on 3rd mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles