Supplier: Forstå måleparameterne

Måleparametere for leverandører

Måleparameterne for leverandører fremhever innkjøperaktivitet i MyAchilles og inkluderer en vurdering av cyberrisikoen for organisasjonen din. Vurderingen av cyberrisiko utføres av Orpheusen ledende leverandør av informasjon om og  vurderinger av cybertrusler<. Besøk Orpheus Cyber hvis du vil ha mer informasjon. 

Måleparameterne omfatter:

Innkjøperorganisasjoner i MyAchilles

 Det totale antallet innkjøperorganisasjoner som abonnerer på MyAchilles i alle nettverkene. Merk at det er mange flere innkjøpere som samarbeider med Achilles via eldre systemer.  

Innkjøpersøk de siste 30 dagene

 Det totale antallet søk etter leverandører utført i alle nettverkene i MyAchilles.  

Innkjøperorganisasjoner i nettverkene dine

 Det totale antallet innkjøperorganisasjoner i nettverkene dine. Merk at dette ikke reagerer med nettverksbytte. 

Informasjonsforespørsler om anbud de siste 12 månedene

 Det totale antallet anbud lansert av innkjøpere i MyAchilles.  

Vurdering av cyberrisiko

 Achilles har gått sammen med Orpheus for å gi organisasjonen din en score som indikerer hvor sårbar organisasjonens tilstedeværelse på nettet er for cyberangrep. Orpheus kombinerer ulike analyser av trusselprofiler og svakheter i organisasjonens nettbaserte systemer. Scoren går fra 0 til 1000, der 0 er den laveste risikoen. Hvis du vil finne ut mer, kan du klikke på knappen «Forbedre vurderingen» for å gå til Orpheus’ nettsted, der du finner informasjon om metodologi og en invitasjon til å kjøpe en fullstendig rapport. 

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles