Leverandør: Din profil

Du får tilgang til organisasjonens profil i menyen øverst til venstre eller fra profilmodulen på dashbordet. Leverandørprofilen er stedet der du viser frem selskapet til innkjøpere, som klikker seg til profilen når de har funnet dere via søkefunksjonen. Profilen inneholder informasjon om selskapet, innholdsstatus og etterlevelse og gir inngangspunkter til den nåværende publiserte versjonen av spørreskjemaet og annet innhold.

 

Redigering av profilinformasjon

Du kan legge til og redigere en del av innholdet om selskapet direkte fra leverandørprofilen. Klikk på Handlinger-knappen øverst til høyre og velg enten «Rediger markedsføringsprofil» eller «Rediger lenker til sosiale medier».

 • Om oss: En kortfattet beskrivelse av selskapet og selskapets produkter og tjenester. Teksten er begrenset til 2000 tegn.
 • Selskapslogo: Dere oppfordres til å laste opp en logo. Denne må være i PNG- eller JPEG-format, firkantet og ikke overskride 10 kB.
 • Lenker til sosiale medier: Oppgi lenker til sosiale medier som Twitter, LinkedIn, Instagram, Vimeo, Facebook, Pinterest og YouTube. Angi selskapets brukernavn i de respektive «/ditt navn»-boksene.

Merk at du bare kan gjøre endringer i adresse og selskapsinformasjon ved å oppdatere de relevante delene i spørreskjemaet.

Nøkkeldata

Denne modulen inneholder viktige data som er hentet ut fra spørreskjemaet.

Økonomisk informasjon

Data for siste årlige salgsinntekt samt slutten av det aktuelle regnskapsåret.

Kvalitetsstyringssystem

Denne modulen viser om du har oppgitt et kvalitetsstyringssystem i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er ‘Ingen’, ‘Dokumentert’ og ‘Sertifisert’. Merket «Sertifisert» vises bare hvis du har oppgitt at du har et sertifisert system, og at minst ett av sertifikatene er gyldig. Hvis du bare har oppgitt at systemet er dokumentert, eller hvis det bare er sertifisert med utløpte sertifikater, vises merket «Dokumentert».

Miljøstyringssystem

Denne modulen viser om du har oppgitt et miljøstyringssystem i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er ‘Ingen’, ‘Dokumentert’ og ‘Sertifisert’. Hvis du bare har oppgitt at systemet er dokumentert, eller hvis det bare er sertifisert med utløpte sertifikater, vises merket «Dokumentert».

Helse- og sikkerhetsstyringssystem

Denne modulen viser om du har oppgitt et system for helse- og sikkerhetsstyring i den publiserte versjonen av spørreskjemaet. De tre statusene er ‘Ingen’, ‘Dokumentert’ og ‘Sertifisert’. Hvis du bare har oppgitt at systemet er dokumentert, eller hvis det bare er sertifisert med utløpte sertifikater, vises merket «Dokumentert».

Etterlevelsesmoduler

Disse viser om dataene og medlemskapene dine oppfyller kravene til etterlevelse for nettverket og abonnementsnivået du har registrert deg for. Det er svært viktig å opprettholde kravene til etterlevelse, da innkjøpere ofte vil kreve dette før de kan inkludere deg i en anskaffelsesprosess. Opptil fire etterlevelsesmoduler vil være synlige for hvert nettverk du er en del av. Merk at det er mulig å etterleve kravene i ett nettverk, men ikke i et annet fordi kravene varierer i ulike sektorer og bransjer.

Abonnement

Denne modulen viser hvilket nettverksabonnementsnivå du har kjøpt, og hvilket nivå du er pålagt å ha. Du kan bli pålagt å oppgradere abonnementsnivået når du krysser definerte etterlevelsesterskler som omsetning og antall/type produkter levert.

 • Raden «Gjeldende» viser hvilket abonnementsnivå du sist kjøpte for det navngitte nettverket.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilket abonnementsnivå du er pålagt å kjøpe for å opprettholde kravene til etterlevelse.
 • «Utløp» viser utløpsdato for abonnementet.
 • En blå hake vises når det rette abonnementsnivået er på plass OG gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.

For å endre abonnementsnivå kan en brukeradministrator i organisasjonen din klikke på tannhjulikonet øverst til høyre og gå til «Administrer abonnementer».

Spørreskjema

Denne modulen viser typen og statusen til spørreskjemaet for nettverket navngitt øverst.

 • Raden «Gjeldende» viser hvilken versjon av spørreskjemaet som er publisert og synlig for innkjøpere.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilken versjon av spørreskjemaet du bør ha, gitt det påkrevde abonnementsnivået. Merk at du kan ha oppgradert til riktig abonnementsnivå, men at de tilhørende tilleggsspørsmålene ennå ikke er publisert.
 • «Utløp» viser når spørreskjemaet må oppdateres (tolv måneder siden sist publisering).
 • En blå hake vises bare når riktig versjon av spørreskjemaet er på plass og gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.

Knappen «Vis spørreskjema» er aktiv hvis en publisert versjon er tilgjengelig for innkjøpere i nettverket: Klikk for å se spørreskjemaet slik en innkjøper ser det.

Revisjon

Denne modulen viser hvilken revisjonstype du har kjøpt og gjennomført, og hvilken type du er pålagt å ha. Det kan hende du må gjennomgå en annen revisjon når det påkrevde abonnementsnivået endres (se ovenfor). Legg merke til at revisjoner i enkelte nettverk ikke er eksplisitt knyttet til etterlevelsesretningslinjer, men i stedet er frivillige.  

 • Raden «Gjeldende» viser hvilken revisjonstype du sist kjøpte for det navngitte nettverket.
 • Raden «Påkrevd» viser hvilken revisjonstype du må ha for å opprettholde kravene til etterlevelse (når det er aktuelt).
 • «Utløp» viser utløpsdato for revisjonen.
 • En blå hake vises når den rette revisjonen er på pass OG gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.
 • Når det ikke er noen krav til etterlevelse for revisjonen, er boksen nedtonet.

Hvis du vil laste ned og se opplysninger om din siste revisjon og få tilgang til revisjoner som er publisert tidligere år, klikker du på «Vis revisjon»-knappen. Hvis du vil kjøpe en annen revisjon, må en administratorbruker for organisasjonen klikke på tannhjulikonet øverst til høyre og velge «Administrer abonnementer».

Innkjøperspesifikke spørsmål

Denne modulen viser statusen til organisasjonens svar på spørsmål som én eller flere innkjøpere i det navngitte nettverket krever svar på. Du må fullføre disse spørsmålene for å kunne samarbeide med disse innkjøperne.  

 • Raden «Status» viser om spørsmålene er besvart og publisert.
 • «Utløp» viser når svarene må oppdateres (tolv måneder siden forrige publisering).
 • En blå hake vises bare når den rette versjonen av spørreskjemaet er på plass og gyldig.
 • Et svart utropstegn på gul bakgrunn vises når dette ikke er tilfellet.

Dokumentasjonsstatus

Viktige sertifikater og dokumenter du har lastet opp via spørreskjemaet, kan gjennomgås og lastes ned på siden for dokumentasjonsstatus. Klikk på «Se alle» i dokumentasjons- og sertifiseringsmodulen. Hvert dokument viser en status som indikerer om dokumentet er gyldig (grønt), nær ved å utløpe (gult) eller utløpt (rødt). Dokumenter uten en utløpsregel har ikke en indikator.

Den gule nær-ved-å-utløpe-perioden er generelt 30 dager før utløpsdato. Regnskapssammendragsdokumenter har ikke utløpsdatoer og blir i stedet gule 21 måneder etter slutten av det aktuelle regnskapsåret og røde etter 24 måneder. Tidligere års dokumenter vises med en grå indikator.

Den laveste fellesnevneren for disse statusene vises som en overordnet status, både på siden for dokumentasjonsstatus og i leverandørprofilen.

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles