Innkjøpere: Administrer brukere

 

Hvis du har status som brukeradministrator, ser du «Administrer brukere» i innstillingsmenyen, som du får tilgang til via tannhjulikonet.  

Med dette kan du se og og opprette nye brukere for organisasjonen og definere tilgangsnivå for dem. Du ser først dashbordet for administrasjon av brukere, som fører opp eksisterende brukere og kontakter som er satt opp for organisasjonen. En søkeboks er tilgjengelig hvis du har en lang brukerliste å filtrere. For hver oppførte kontakt/bruker er det en redigeringslenke som lar deg justere opplysningene deres. Her kan du angi hvilke brukere i organisasjonen som skal ha tilgang (lese/skrive) til funksjonen for informasjonsforespørsel.

Merk at du kan se dine egne tillatelser/roller i Min profil. Du får tilgang til denne via profilikonet øverst til høyre. Hvis du er knyttet til flere enn én organisasjon, kan du endre organisasjon i den samme menyen.

 

Legg til ny bruker

Hvis du vil opprette en ny bruker for organisasjonens MyAchilles-konto, klikker du på «Opprett ny kontakt»-knappen. Etter at du har fylt ut opplysninger om den nye brukeren, vil du se at du kan angi tre rolletyper i Achilles-systemet.

  • Kontakt: Denne innstillingen bruker du vanligvis til å opprette utkast til brukere før du sender ut invitasjoner og gir dem full tilgang. De får ikke tilgang til systemet før rollen deres er endret. Fyll ut skjemaet, velg rollen «Kontakt» i Achilles-systemet og klikk på «Lagre og lukk».
  • Bruker: Disse personene får tilgang til systemet, men ikke til Administrer brukere. Velg rollen «Bruker» i Achilles-systemet og klikk på «Inviter» for å sende en e-postinvitasjon.
  • Brukeradministrator: Følg de samme trinnene som ovenfor, men velg rollen «Brukeradministrator». Disse brukerne har tilgang til å administrere brukere.

Aktiver, deaktiver og koble fra brukere

Når brukere ikke lenger har behov for å ha tilgang eller forlater organisasjonen, bør du oppheve tilgangen deres til MyAchilles. Gå til dashbordet for å administrere brukere og klikk på «REDIGER» ved siden av den aktuelle brukeren. Hvis du vil deaktivere en bruker midlertidig, slik at vedkommende ikke har tilgang til organisasjonens data i MyAchilles, klikker du på deaktiveringsikonet. Hvis du har behov for å reaktivere en inaktiv bruker, klikker du på det samme ikonet.

Hvis du vil fjerne en bruker helt fra organisasjonens liste, bruker du frakoblingsikonet. En frakoblet bruker vil ikke kunne få tilgang til organisasjonens data i MyAchilles.

Updated on 3rd mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles