Buyer: Send meldinger til leverandører

Meldinger 

Med meldingsfunksjonen kan innkjøpere og leverandører kommunisere direkte med hverandre om informasjonsforespørsler om åpne anbud. Som innkjøper kan det hende du vil sende ut klargjørende informasjon til deltakende leverandører. Du får tilgang til meldingsfunksjonen via konvoluttikonet i det øverste feltet. En teller på ikonet viser hvor mange uleste meldinger du har.  

Send meldinger til leverandører – informasjonsforespørsler om anbud

Du kan svare på leverandørers meldinger om anbud her. Hvis du vil starte en samtale med en enkelt leverandør eller alle de inviterte leverandørene, går du til et åpent anbud og velger «Melding» under «Handlinger». Merk at det bare er du som får se leverandørers svar på meldingen din, ikke de andre leverandørene.

Meldingsoverskriften inneholder navnet på organisasjonen din og anbudsnavnet.

Skriv inn meldingen, og klikk på «Send» når du er ferdig.

Merk at det bare er anbudskontakten i organisasjonen din som får e-post når meldinger mottas. Alle brukere i organisasjonen din kan se meldinger som mottas i plattformen.

Du kan administrere meldingene ved å flagge, filtrere og søke etter nøkkelord med ikonene på venstre side av meldingssiden.

  • Filtrer etter organisasjon: Klikk på det øverste ikonet for å få en liste over alle organisasjonene som har sendt meldinger, i alfabetisk rekkefølge. Hvis du skriver noe inn i søkeboksen øverst, vil listen bli begrenset til dem som inkluderer den teksten. Hvis du klikker på organisasjonen, vises den filtrerte listen over samtaler. Søkeboksen øverst kan deretter brukes til å finne informasjonsforespørsler om anbud i listen.
  • Filtrer etter personer: Hvis du klikker på personikonet, genereres en liste over avsendere, som deretter kan bli gjenstand for søk med nøkkelord.
  • Filtrer etter informasjonsforespørsler om anbud: Det tredje ikonet gjør det mulig å begrense meldingene etter anbudet de var knyttet til. Et godt tips når det gjelder denne funksjonaliteten, er at du i tillegg til å bruke søkeboksen øverst i listen til å søke etter anbudsnavn, kan bruke den til å søke etter ditt eget navn hvis du er anbudskontakt.
  • Filtrer etter flaggede samtaler: Med det fjerde ikonet kan du filtrere etter samtaler du har flagget. Du ser ikonet du kan flagge samtaler med, i meldingsleseruten.
Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles