Buyer: Tilbakemelding om ytelse

Tilbakemelding på prestasjoner finnes nå i Achilles Insights-plattformen.

Funksjonalitet

Med denne funksjonen kan innkjøpere gi leverandører en score for standarden på produkter/tjenester som er relevante både for pågående og fullførte prosjekter.

Tilbakemelding

Tilbakemeldingen er basert på en stjernevurdering som vektlegger fem viktige prinsipper: planlegging og levering, produkt- og tjenestekvalitet, helse og sikkerhet, miljø og kommersiell styring.

Stjernevurderingene som gis av brukere, legges til i en gjennomsnittlig og anonymisert score som alle innkjøpere i det aktuelle nettverket kan se. Innkjøpere i samme organisasjon kan imidlertid se de spesifikke tilbakemeldingene og stjernevurderingene til andre innkjøpere i organisasjonen.

Leverandører vil om kort tid kunne se prestasjonene sine på MyAchilles-plattformen.

Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles