Buyer: Følg leverandører, varenumre og varslinger

I søkegrensesnittet kan du velge bestemte leverandører og varenumre som du er interessert i å følge med på. Det er tre typer varsler:

  • Følg endringer i leverandørstatus: Velg leverandører med knappene til venstre for hver rad, og velg deretter «Følg valgte leverandører» under «Handlinger» øverst til høyre. Når dette er angitt, får du varslinger i dashbordet når publiseringsstatus for noen av disse leverandørene endres. Se egen del under Dashbord hvis du vil finne ut mer om hvordan du administrerer innstillingene.
  • Følg endringer i leverandørers kredittscore: Følg trinnene beskrevet ovenfor, så vil du om tilgjengelig også motta varsler når kredittscoren til leverandørene du følger, endres. Du kan slå av disse varslene ved å gå til dashbordet og klikke deg til Administrer varslinger.
  • Følg varenumre: Kjør et søk som inneholder filtre for varenummer. Velg «Følg valgte varenumre» under «Handlinger» øverst til høyre. Når dette er angitt, får du varslinger i dashbordet når noen av leverandørene begynner eller slutter å levere numrene du følger. Du kan lese mer om hvordan du administrerer det du følger, i en egen del under Dashbord.
Updated on 19th mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles