Buyer: API-er og tredjeparts ERP-systemer

MyAchilles tilbyr flere verktøy du kan bruke til å eksportere leverandørdata til ERP-systemer fra tredjeparter. De fleste av disse involverer en utgående API. Hvis du vil ha fullstendig informasjon og dokumentasjon, kan du kontakte kundeansvarlig. Vi må legge til de relevante produktene i abonnementet ditt, og du må være korrekt konfigurert med ERP-systemet for at alternativene skal være synlige og operative. For øyeblikket er følgende dataeksporter tilgjengelige.

e-Avrop

Innkjøpere med tillatelse kan eksportere leverandørinformasjon og søkekriterier fra informasjonsforespørsler om anbud fra Søk via API til ERP-systemet e-Avrop. Eksporten av informasjonsforespørsler utløses via lenken Eksporter til e-Avrop under Handlinger på siden for informasjonsforespørsler om anbud. Søk-eksporten utløses via Handlinger-knappen på denne siden, med en øvre grense på 500 leverandører.

EU Supply

Innkjøpere med tillatelse kan eksportere leverandørinformasjon og søkekriterier fra Søk via API til ERP-systemet EU Supply. Denne eksporten utløses via lenken Eksporter til EU Supply under Handlinger, med en øvre grense på 500 leverandører.

Kommers

Innkjøpere med tillatelse kan eksportere leverandørinformasjon og søkekriterier fra Søk via API til ERP-systemet Kommers. Denne eksporten utløses via lenken Eksporter til Kommers under Handlinger, med en øvre grense på 500 leverandører.

TendSign

Innkjøpere med tillatelse kan eksportere leverandørinformasjon og søkekriterier fra søk via API til ERP-systemet TendSign. Denne eksporten utløses via lenken Eksporter til TendSign under Handlinger, med en øvre grense på 500 leverandører.

Updated on 3rd mai 2022

Was this article helpful?

Related Articles